Politica de confidențialitate
The Wiendels Group B.V. cu sediul in jud. Gelderland, orș. 's-Heerenberg ,str.Goorsestraat , nr. 20 , cod postal 7041 GA , înregistrată la Gelderland, Olanda sub nr. 09128447 , CUI NL89RABO0128622490 , e-mail: support@twgleader.com , va protejeaza si va respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului General de Protectia Datelor. Această politică de confidențialitate vă informează despre informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date personale și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre scopul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs. personale. 
Prin folosirea websiteului www.TWGLEADER.com sunteti de acord cu aceste terminologii si conditii.
The Wiendels Group B.V. respecta dreptul de confidentialitate pentru fiecare persoana care se înregistreaza pe pagina noastra de web si care se foloseste de seriviile noastre.
Va colectam si folosim urmatoarele informatii despre dumnevoastra:
Numele si Prenumele;
Numarul de telefon;
Adresa de e-mail;
Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularelor noastre de contact nu este o cerință statutară sau contractuală; totuși, rețineți că rubricile marcate cu un asterisc (*) sunt rubrici obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a respecta sau a răspunde solicitării dvs.. Alte informații sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la discreția dvs.. Dacă ne contactați, vom păstra evidența acelei corespondențe.
Toate informatiile care se pastreaza in baza noastra de date este confidential si este accesata doar de angajatii nostrii.
Folosim informatiile colectate in urmatoarele scopuri:
  
 -  Furnizarea raspunsurilor anchetelor;
 -  Furnizarea informatiei angajatorilor;
 -  Pregatirea datelor statistice;
 -  Cautarea lucratorilor;
 -  Pregatirea propunerilor si reclamatiilor;
 -  Pentru a vă răspunde la cereri sau întrebări atunci când ne contactați;
Utilizarea informațiilor dvs. în modurile descrise mai sus este permisă de legea aplicabilă din domeniul protecției datelor, deoarece este:

 -  necesară pentru interesele noastre legitime în urmărirea scopurilor expuse mai sus, iar interesele dvs. de confidențialitate nu prevalează asupra acestora, în nici unul dintre cazuri;

 -  necesară în unele cazuri pentru a ne îndeplini responsabilitățile legale sau de reglementare, cum ar fi prezentarea de informații autorităților, organismelor guvernamentale sau de reglementare;

 -  sau necesară în unele cazuri pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public, iar, atunci când folosim categorii speciale de informații cu caracter personal, utilizarea acestora este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție sau în cazul în care prelucrarea se referă la informații cu caracter personal aflate în mod evident în domeniul public;

 -  în circumstanțe limitate, procesate cu consimțământul dvs., cum ar fi atunci când optați să primiți comunicari prin email.
Perioadele de păstrare a informațiilor dvs. cu caracter personal depind de scopul în care sunt procesate datele și de instrumentul respectiv în care sunt procesate aceste informații cu caracter personal. Nu se pot evidenția diferitele perioade de păstrare a informațiilor într-un format rezonabil de inteligibil în cadrul acestei Politici. Criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare aplicabilă sunt faptul că vom păstra informațiile cu caracter personal stabilite în prezenta politică atâta timp cât

(i) este necesar în scopul respectiv,
(ii) este necesar pentru desfășurarea relației de afaceri cu dvs.,
(iii) ați consimțit și/sau
(iv) este impus de legile aplicabile privind păstrarea informațiilor

Furnizarea informațiilor către terți

Divulgarea va avea loc numai în următoarele situații:
Către furnizori, contractanți și agenți: în mod periodic, avem relatii contractual cu alte
societăți din Uniunea Europeana pentru a îndeplini funcții în numele nostru. Exemplele includ găzduirea și/sau menținerea conținutului Website-ului sau furnizarea anumitor funcții cuprinse în Website, furnizarea de servicii de marketing sau furnizarea de actualizări financiare la solicitarea dvs. Acești furnizori se află în Uniunea Europeana. Acești destinatari vor avea acces numai la informațiile dvs. cu caracter personal solicitate pentru a-și îndeplini funcțiile și nu li se permite să utilizeze informațiile respective. Acești destinatari vor respecta obligații contractuale de confidențialitate.
Către autoritățile guvernamentale sau de aplicare a legii dacă stabilim, la libera noastră alegere, că este obligația noastră legală să o facem.

Drepturile dvs. ca persoană vizată

Ne puteți întreba ce informații avem despre dumneavoastră și ne puteți cere să le corectăm dacă sunt inexacte. Dacă v-am cerut consimțământul dvs. pentru a procesa datele personale,puteți retrage acest consimțământ în orice moment.
Dacă prelucrăm datele dvs. personale pentru a îndeplini un contract sau în temeiul
consimțământului, puteți să ne cereți să vă oferim o copie a informațiilor într-un format care să poată fi citit, astfel încât să îl puteți transfera altui furnizor.
Dacă prelucrăm datele dvs. personale pe bază de consimțământ sau de interes legitim, puteți solicita ștergerea datelor dvs.
Aveți dreptul să ne cereți să nu mai folosim informațiile dvs. pentru o perioadă de timp dacă credeți că nu facem acest lucru în mod legal.
În cele din urmă, în anumite circumstanțe, puteți să ne cereți să nu luăm decizii care să vă afecteze utilizându-vă prelucrarea automatizată sau profilarea.
Pentru a trimite o solicitare privind datele dvs. personale prin e-mail, poștă sau telefon, utilizați informațiile de contact furnizate mai sus în secțiunea introductiva în această politică.

Dreptul tău de a depune plângere

Dacă aveți o plângere cu privire la utilizarea de către dvs. a informațiilor dvs., am prefera să ne contactați prima oară pe noi, pentru a putea remedia în mod amiabil cererea. Cu toate acestea, puteți, de asemenea, să contactați Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru Informații prin intermediul site-ului lor la http://www.dataprotection.ro/ sau să le scrieți la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania 

Actualizări la această politică de confidențialitate

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate atunci când intervin modificări în urma prestării servicii. Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul. Vom actualiza numărul versiunii și data acestui document de fiecare dată când acesta este modificat.